Pretraga

Objavljeni odgovori na 46 važnih pitanja o nastavi u drugom polugodištu

A- A+

Uoči početka nastave u ovom polugodištu, ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, održao je virtualni sastanak s ravnateljima škola. Tema je bila organizacija nastave u ovom polugodištu, a s obzirom na okolnosti uzrokovane epidemijom i posljedicama potresa. Nakon sastanka ravnatelji su mogli postaviti pitanja, a njih, kao i odgovore, Ministarstvo je objavilo u posebnom dokumentu. Odgovore u nastavku prenosimo u cijelosti.

Foto: Inga Đuđik/srednja.hr

1. Mogu li djeca s posebnim potrebama biti na nastavi sa svojim pomoćnicima u vrijeme održavanja nastave iz učionice u realnom vremenu i prema zadanom rasporedu sati? Naime, u mjesecu svibnju bilo im je dopušteno tako pratiti nastavu (govorim o učenicima predmetne nastave).

Mogu. Za učenike s teškoćama u razvoju koji imaju osigurane pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike, preporučujemo da se omogući dolazak u školu i sudjelovanje u nastavi na daljinu, poštujući epidemiološke upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

2. Budući da je i danas bio potres u Zagrebu molio bih Vas da se donese odluka o postupanju kada su učenici i djelatnici u školi. Da li nakon nekog vremena vraćamo djelatnike i učenike u školu nakon potresa određene razine npr. 3-4 stupnja ili postupamo prema naputku Ureda za upravljanje kriznim situacijama gdje stoji da se ostane na otvorenom dok se ne utvrdi sigurnost građevine (puštamo učenike i djelatnike kući)?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 14. siječnja 2021. uputilo je Preporuke vezano uz edukaciju o postupanju u slučaju potresa i vježbi evakuacije. Pozvalo se sve ravnatelje i ravnateljice, kao i osnivače odgojno-obrazovnih ustanova da poštuju odredbe propisa vezano uz osiguravanje uvjeta za rad u sigurnom okruženju i dodatno provođenje aktivnosti vezano uz postupanje u rizičnim/kriznim situacijama te da provjere imaju li izrađen plan evakuacije i spašavanja te jesu li svi zaposlenici s istim upoznati i osposobljeni za postupanje. U svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi potrebno je zaposlenike i djecu/učenike upoznati s postupcima ponašanja tijekom i nakon potresa. Dakle, upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite u prostoru svoga odgojno-obrazovnoga objekta i konkretnim mjerama zaštite preporučenim za postupanje u slučaju potresa jer je važno znati kako postupati i kako provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite.

Svaka odgojno-obrazovna ustanova u Planu evakuacije i spašavanja definira ključne elemente za slučaj izvanrednog događaja koji omogućava organizirano napuštanje prostorija i prostora koji se koriste, pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati u cilju otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih izvanrednim događajem uključujući i na vidljivom mjestu postavljene grafičke prikaze evakuacijskih putokaza/koridora. Uloga odgojno-obrazovne ustanove je da u slučaju rizične/krizne situacije evakuira djecu/učenike i zaposlenike i/ili organizira njihovo spašavanje, za navedeno postoje zadužene osobe u pravilu na čelu s ravnateljicom/ravnateljem.

3. Praktična nastava za učenike trogodišnjih zanimanja- mogu ići na praktičnu nastavu kod poslodavaca, a mogu li ići i na praktičnu nastavu u školskoj radionici?

Mogu, u skladu s epidemiološkim mjerama i preporukama. Praktična nastava za učenike srednjih strukovnih škola može se održavati kod poslodavaca u skladu s epidemiološkim mjerama te uz pridržavanje propisa i preporuka za pojedine poslodavce i djelatnosti. Praktična nastava u školi održava se sukladno dogovoru i odluci škole, osnivača i lokalnog stožera civilne zaštite.

4. Učenici u JMO programima odlaze na praktičnu nastavu kod poslodavaca?

Da. Praktična nastava za učenike srednjih strukovnih škola može se održavati kod poslodavaca u skladu s epidemiološkim mjerama te uz pridržavanje propisa i preporuka za pojedine poslodavce i djelatnosti. Praktična nastava u školi održava se sukladno dogovoru škole, osnivača i lokalnog stožera civilne zaštite.

5. Ministar je izjavio da će studente i učenike s potresom pogođenih područja osloboditi plaćanja studentskog, odnosno učeničkog doma, odnosno da će taj dio platiti MZO. Kada ćemo dobiti Odluku o tome kako bismo mogli obavijestiti roditelje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je obavijest studentskim centrima vezano uz plaćanje stanarine studentima s područja pogođenim potresom u kojoj stoji kako će redovite studente, koji imaju prebivalište na području gradova i općina koje su ili će proglasiti elementarnu nepogodu na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine: broj 1/2021.), osloboditi troškova plaćanja stanarine od siječnja 2021. godine. Studentski centri su pozvani da Ministarstvu dostave popis redovitih studenata koji su smješteni u studentskim domovima u okviru njihovih ustanova, kao i izračun troškova po pojedinom studentu na mjesečnoj bazi te ukupne troškove od 1. siječnja 2021. do 15. srpnja 2021. godine.

Također, Ministarstvo je poslalo obavijest učeničkim domovima vezano uz plaćanje troškova smještaja i prehrane učenika s područja pogođenih potresom u kojoj je navedeno kako će učenike koji imaju prebivalište na području gradova i općina koje su na temelju Odluke Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine: broj 1/2021.) proglasile ili će proglasiti elementarnu nepogodu, osloboditi plaćanja troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima u razdoblju od siječnja do srpnja 2021. godine.

6. Danas smo dobili službeni email iz MZO koji se odnosi na učenike s poteškoćama. U emailu navodite: s obzirom na odluku većine županija o modelima izvođenja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021. na način da se nastava za učenike nižih razreda osnovnih škola (1.-4. razredi) kao i za četvrte i pete razrede srednjih škola održava u školi, a za ostale kao nastava na daljinu (online) ovim putem šaljemo obavijest o održavanju nastave za djecu i učenike s teškoćama u razvoju. Osnivač naše škole je vjerničko društvo koje nije sudjelovali u nikakvom izjašnjavanju. Na pozive i slanje emaila kako u stožer županijski tako i u MZO nismo dobili nikakav odgovor. Kako se radi o malim školama, školama koje imaju mali broj učenika, gdje je većina djelatnika stekla imunitet, gdje se mogu osigurati epidemiološke mjere, pitam Vas: Može li naš osnivač donijeti odluku da učenici predmetne nastave idu na nastavu uživo?

Može, u dogovoru s ravnateljem i lokalnim stožerom civilne zaštite, sukladno povoljnoj epidemiološkoj
situaciji.

7. Spremačica je dala otkaz, primili smo drugu do 60 dana, tražili smo suglasnost za zapošljavanje, ali nismo dobili odgovor. U pitanju je redovit rad, ne zapošljavanje u vrijeme pandemije.
Do zaprimanja suglasnosti, škola može zaposliti spremačicu na određeno vrijeme. Većina zahtjeva je obrađena te će biti dostavljena školama.

8. Kako će se organizirati praktična nastava za niže razrede srednje škole? Pogotovo ako smo već žurno morali prijevoznicima dostaviti imena maturanata za subvenciju prijevoza tako da su učenici nižih razreda izostavljeni za subvencionirane karte.

Praktična nastava za učenike srednjih strukovnih škola može se održavati kod poslodavaca u skladu s epidemiološkim mjerama te uz pridržavanje propisa i preporuka za pojedine poslodavce i djelatnosti. Praktična nastava u školi održava se sukladno dogovoru škole, osnivača i lokalnog stožera civilne zaštite. Ukoliko je odlučeno da se organizira praktična nastava za učenike, tada isti imaju pravo na prijevoz.

9. S obzirom na to da ste sastanak s ravnateljima sazvali za zadnji radni dan u 16.00 kad većina ravnatelja odlazi u prekovremeni rad jeste li osigurali sredstva da se ravnateljima i stručnoj službi plate prekovremeni sati i rad vikendom kako bi stigli sve organizirati za u ponedjeljak?

Ministarstvo uvijek pravovremeno nastoji objaviti sve informacije, ali u nekim izvanrednim okolnostima svoje radno vrijeme prilagođavamo trenutnom stanju i potrebama, a ponekad je to i nakon osmosatnog radnog vremena.

10. Imali smo 7 spremačica, a sada imamo 5, dva domara, a sada 1,5. Tko će sjediti na porti i čistiti školu kad domar na pola radnog vremena ode kući. Tko će ugasiti kotlovnicu u slučaju potresa, a radno vrijeme je prošlo?

Sukladno propisima škola može podnijeti zahtjev za zapošljavanjem, a davanje suglasnosti ovisi o broju zaposlenih spremačica i domara, kao i kvadraturi škole.

11. Vezano za nemali broj regionalnih centara kompetentnosti, nameće se već više puta postavljeno pitanje vezano za financiranje osoba koje rade na uspostavi istih. Već mjesecima nastavnici i dio administrativno-tehničkog osoblja radi na uspostavi, a financiranje je izostalo jer ne postoje upute nadležnog ministarstva.

U dogovoru s Ministarstvom financija očekujemo da će Upute biti dostavljene u najkraćem mogućem roku.

12. Postoji li još uvijek mogućnost odobravanja dodatnog, privremenog zapošljavanja djelatnika tehničke službe, budući da nismo dobili nikakve odgovore na zahtjev podnesen u tom smislu, tijekom prvog polugodišta?

Da. Škola može dostaviti ponovljeni zahtjev.

13. Obzirom da nema novih uputa pretpostavka je da ostaju stare upute glede razdvojenosti odjeljenja, distance između učenika, nošenja maski i dr. Trebaju li učenici nositi i dalje maske u zajedničkim školskim prostorima i u školskom autobusu?

Kod učenika od I. do IV. razreda osnovne škole u učionicama potrebno je osigurati fizički razmak od 1,5 m. Učenici nižih razreda osnovne škole nisu obvezni nositi masku za vrijeme održavanja nastave. Ukoliko kod učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole u učionicama nije osiguran fizički razmak od 1,5 m, odnosno u učionicama srednjih škola fizički razmak od oko 2 m između svih osoba (učenika i nastavnika), učenici i nastavnici obvezni su nositi maske.

Vezano za zajedničke prostorije preporučuje se:

– prolazak skratiti na minimum
– da u vremenu prolaska djece/učenika i odgojitelja/učitelja/nastavnika iz jedne odgojno-obrazovne
skupine/razrednoga odjela tim prostorijama, druge skupine/odjeli ne prolaze
– da djeca i učenici prilikom prolaska nepotrebno ne dodiruju površine ili predmete
– da djeca i učenici prolaze po najkraćoj mogućoj unaprijed utvrđenoj/označenoj ruti kretanja
(primjerice od ulaza do sobe/učionice, pri čemu je potrebno unaprijed utvrditi/označiti rutu kretanja)
– ako je moguće kroz hodnike organizirati kretanje u jednom smjeru ili označiti put kretanja.

Za učenike koji se prevoze javnim prijevozom, postupa se skladno Preporukama za rad u djelatnosti prijevoza putnika autobusima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19). Učenicima treba savjetovati izbjegavanje gužvi, okupljanje na stajalištima autobusa, vlaka ili tramvaja te češće pranje ruku. Navedene Preporuke jednako vrijede i za učenike za koje je prijevoz organiziran. Sukladno navedenim preporukama, u autobusu je obvezno nošenje maske. S obzirom na to da se do ustanova prevoze i mlađa djeca te učenici s teškoćama u razvoju, nošenje maske treba razmotriti sukladno dobi i mogućnostima – stanju djeteta te se posebnim slučajevima preporučuje i savjetovanje s epidemiolozima.

14. Što učiniti ako roditelj traži da pomoćnik u nastavi dolazi u dom učenika, a pomoćnik ne želi potpisati suglasnost?

Sukladno propisima iz sustava odgoja i obrazovanja radno mjesto pomoćnika u nastavi je škola te pomoćnik u nastavi ima mogućnost odbiti pružanje potpore u domu djeteta. Ukoliko pomoćnik u nastavi nije suglasan s pružanjem potpore učeniku s teškoćama u razvoju u domu djeteta tada će se organizirati, uz osiguravanje potrebnih epidemioloških mjera, dolazak učenika s teškoćama u razvoju na praćenje online nastave u školi. Ukoliko roditelj zahtjeva provedbu online nastave u domu djeteta, iz opravdanih razloga, a pomoćnik u nastavi odbije odlazak u dom djeteta, također iz opravdanih razloga, tada savjetujemo da stručna služba škole pruži potrebnu stručnu podršku roditeljima u pružanju potpore vlastitom djetetu prilikom praćenja online nastave.

15. Ako imamo učenike s teškoćama u razrednim odjelima koji nemaju asistente i pohađaju nastavu u redovnom razrednom odjeljenju, da li ih možemo pozvati u školu? Njima će pomagati stručne suradnice jer u online obliku nastave jako im je teško.

Učenicima s teškoćama u razvoju koji nemaju osigurane pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike, škola može omogući dolazak u školu i sudjelovanje u online nastavi uz podršku stručnih suradnika, poštujući epidemiološke upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Za nastavak čitanja kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.

Objavljeni odgovori na 46 važnih pitanja o nastavi u drugom polugodištu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap