Pretraga

U škole stiže specifično vozilo: Učenici će vježbati što učiniti u slučaju katastrofa

A- A+

Ravnateljstvo civilne zaštite u sklopu projekta Na putu do smanjenja rizika od katastrofa nabavlja mobilni simulator potresa. Kažu kako kampanju za podizanje svijesti javnosti s animiranim filmovima i promotivnim materijalima planiraju započeti 2022. U projekt je zasad uključeno osam škola.

foto: Caleb Woods / Unsplash

– Dosad su odabrane pilot  škole za testiranje materijala koji se projektom priprema te prezentaciju modela i simulatora, kažu nam iz MUP-a. Ravnateljstvo civilne zaštite za sudjelovanje u projektu edukacije učenika o ponašanju u slučaju katastrofa odabralo je ukupno osam škola, po dvije u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Formirana je, kažu, i Stručna radna skupina sastavljena od nastavno-pedagoškog osoblja koja je krenula s pripremom priručnika za nastavnike i brošure  za učenike. Radnu skupinu vode Ravnateljstvo civilne zaštite te Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je partner u projektu. Odabrana je tvrtka za nabavu edukacijskih modela simulacije katastrofe te se čeka  isporuka. Testiranje priručnika za nastavnike u pilot školama planiraju započeti u školskoj godini 2021./2022., a kampanju za podizanje svijesti javnosti s animiranim filmovima i promotivnim materijalima tijekom 2022.

Specifična nabava za specifično vozilo

Najavljuju i organizaciju dana Smanjenja rizika od katastrofa s posjetima Edukativnog vozila (sa simulatorom potresa, edukacijskim modelima simulacije katastrofe te  edukativnim timom, predstavnicima znanstvenih  institucija i operativnim službama), koja će se u svim županijama u RH odvijati tijekom 2022. i 2023.

– Što se tiče nabave specijalnog vozila za Projekt, obavještavamo kako je natječajna dokumentacija u završnoj fazi. Radi se o specifičnoj nabavi koja uključuje mobilni simulator potresa te mogućnosti  prijenosa edukacijskih modela simulacije katastrofe i mobilne ‘učionice’, kako bi uz atraktivno vozilo djeca mogla na primjerima i  iskustvenim učenjem  upoznati aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa te naučiti da se katastrofe mogu izbjeći pravilnim planiranjem i  održivim razvojem, poručuju iz MUP-a.

Ukupna vrijednost projekta Na putu do smanjenja rizika od katastrofa, skraćeno SROK, procijenjena na 14.506.976,36 kuna, a iz Kohezijskog fonda se osigurava 12.330.929,91 kuna. Nositelj projekta je Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, a partner je, kao što smo naveli, Agencija za odgoj i obrazovanje. Iz Agencije kažu kako njihove tri više savjetnice, za prirodu i biologiju, geografiju i stručne suradnike pedagoge pružaju stručno savjetodavnu pomoć u izradi edukacijskog materijala i provedbi edukacije za učitelje.

– Cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina – učitelja i učenika u osnovnim školama te cjelokupne javnosti, o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. Ovim Projektom predviđena je izrada priručnika za učitelje i brošure za učenike. Na izradi priručnika rade iskusni učitelji, metodičari i stručni suradnici pedagozi, članovi radnih skupina u predmetnim područjima: prirode i društva, prirode, biologije, kemije, geografije, fizike i pedagogije. Priručnik je zamišljen kao pomoćni materijal za podršku u provođenju edukacije učenika u osnovnim školama o osnovama smanjenja rizika od katastrofa slijedeći kurikulume i ishode u redovnoj nastavi u navedenim predmetima/područjima, te kurikulumima međupredmetnih tema i kroz nastavne sate razrednika, kažu nam iz Agencije.

Sprema se i brošura

Za priručnik dodaju da će biti pomoć i davati smjernice učiteljima i stručnim suradnicima koji će provoditi predložene sadržaje i ostvarivati zadane ishode uvažavajući interdisciplinarni pristup.

– Izrađeni nastavni materijali bit će provedeni u prvoj fazi u osam pilot-škola na području Republike Hrvatske. Prije početka provedbe, nakon izrade priručnika, održat će se edukacija za učitelje i stručne suradnike pedagoge koju će organizirati i provesti Ravnateljstvo civilne zaštite uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje. Brošura za učenike, koju također izrađuju članovi radne skupine, sadržavat će osnovne informacije o rizicima od katastrofa prikazanima na pristupačan i razumljiv način s uputama o postupanju u slučaju njihove pojave, otkrivaju iz AZOO-a.

Zaključuju kako se, prema planu provođenja projekta, očekuje da će implementacija edukacijskog materijala, priručnika za učitelje i brošure za učenike biti početkom sljedeće školske godine.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap