Pretraga

Pravni u Zagrebu duguje 26 milijuna kuna za porez na honorare profesora

Pravni fakultet u Zagrebu na ime 26 milijuna kuna poreza i prireza državi, tvrdi to Porezna uprava. Razlog dugovanja pogrešno je obračunavanje nameta na autorske honorare kojima fakultet 2013., 2014. i 2015. plaćao angažman zaposlenika.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Ustavni sud u petak je privremeno odgodio rješenje Porezne uprave iz studenoga 2018. godine prema kojemu Pravni fakultet državi treba vratiti 26 milijuna kuna, a nakon što je ta visokoškolska ustanova predala ustavnu tužbu. Prema rješenju Porezne, Pravni bi trebao vratiti 14,7 milijuna na ime pogrešno obračunatog poreza za autorske honorare iz 2013., 4,7 milijuna za honorare iz 2014. te 6,4 milijuna kuna za autorske honorare iz 2015. godine.

Kako prenosi Jutarnji, Pravni je fakultet u ustavnoj tužbi objasnio da je predmet prijepora između ustanove i Porezne uprave način obračuna poreza na autorske honorare, pri čemu Porezna uprava smatra da bi se oni trebali oporezovati kao dohodak od nesamostalnog rada dok je Pravni fakultet primjenjivao drugačiju praksu.

Na pozive novinara Jutarnjeg trenutni dekan Igor Gliha nije odgovarao, baš kao ni bivši dekan Hrvoje Sikirić tijekom čijeg su mandata honorari isplaćivani, pa ostaje nepoznato koliko je autorskih honorara u spornom razdoblju isplaćeno.

– Smatramo da se takva vrst honorara u ovom slučaju ne može smatrati dohotkom od nesamostalnog rada jer nije bila riječ o radu po nalogu poslodavca niti je taj rad bio reguliran ugovorom o radu, izjavila je za spomenuti izvor odvjetnica Pravnog fakulteta Zdenka Koharić, koja tvrdi i da je u dosadašnjim slučajevima sudska praksa išla u prilog fakultetima.

Jutarnji list podsjeća i da slučaj Pravnog fakulteta nije prvi takav, slično se 2014. dogodilo Građevinskom, Arhitektonskom i Kineziološkom fakultetu. Njima je Porezna uprava izdala rješenja prema kojima duguju 40 milijuna kuna na ime pogrešno obračunatog poreza za autorske honorare.