Pretraga

Kaos s novim modelom otpada u Zagrebu: Učenički i studentski domovi provodit će različitu praksu

U subotu 1. listopada u Zagrebu kreće novi model prikupljanja i naplate miješanog komunalnog otpada. Svi građani miješani će otpad smjeti odlagati samo u standardiziranim, takozvanim ZG vrećicama koje se mogu kupiti u brojnim trgovinama i Zagrebačkom holdingu. No, kako će se nova mjera odvijati u studentskim i učeničkim domovima, par dana prije početka, još uvijek nije poznato. I dok iz Studentskog centra u Zagrebu govore da su studentski domovi pravne osobe i nisu uključene u novi model, učenički domovi za njega se pripremaju, dok iz Grada na naše upite o tome – šute. A riječ je o ukupno skoro deset tisuća korisnika domova.

ZG vrećice

zg vrećice | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Kako bi se građane potaklo na razvrstavanje otpada, Grad Zagreb uvodi novi sustav njegova odlaganja. Cijena obvezne javne usluge bit će fiksna, 45 kuna, a dodatno se mogu kupiti službene vrećice za miješani otpad u veličinama od 10 litara koja košta dvije kune, od 20 litara može se kupiti za četiri kune, a ona od 40 litara za osam kuna. One se mogu kupiti od 15. rujna, a studente u domovima zanima kako će se mjera odnositi kod njih i trebaju li pripremiti dodatni novac za vrećice.

U studentskim domovima ostaje stari model?

Iz Studentskog Centra u Zagrebu rekli su nam da ‘prema odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada na području Grada Zagreba i njezinoj izmjeni te prema cjeniku pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Studentski centar u Zagrebu ne spada u kategoriju kućanstva, nego u pravne osobe, a koji javnu uslugu koriste pojedinačno, pojedinačnim ugovorima’.

– Sukladno tome, mi koristimo standardizirane spremnike za odlaganje komunalnog miješanog otpada i cijenu plaćamo po odvozu, kažu iz Studentskog centra.

Iz Studentskog centra poslali su nam i cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kojeg je vidljivo da je cijena za njihovu kategoriju 90 kuna. Također, u cjeniku stoji da korisnik koji nije u kategoriji kućanstva javnu uslugu koristi pojedinačno tako da ‘s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada te tako ostvaruje popust u vision od pet posto koji se obračunava na naknadu za pražnjenje volumena predanog miješanog komunalnog otpada’.

Napomenimo kako je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u protekloj godini u studentskim domovima u Gradu Zagrebu boravilo 7.413 studenata.

Dakle, ako je takva odluka donesena za studentske domove, isto bi se očekivalo i za one učeničke u kojima je lani u Zagrebu, prema DZS-u, bilo smješteno 2.309 korisnika. No, iz Učeničkog doma Novi Zagreb govore nam da će učenici dobiti besplatne vrećice jer u sobama nemaju puno miješanog otpada zbog toga što jedu u restoranu doma.

– Svi skupa se pripremamo i educiramo za razvrstavanje otpada, jedan dio smo već do sada odradili te se nadamo da će to funkcionirati. Cijelo vrijeme educiramo učenike i svima će biti omogućeno pravilno razvrstavanje, samo će na tome trebati dugo raditi dok se ne stvore navike, objašnjavaju iz Učeničkog doma Novi Zagreb.

Izdvojeni članak

U Zagrebu kreće novi sustav naplate odvoza otpada, građani će kupovati posebne vrećice

‘Nema potrebe kupovati vrećice’

Na upit jesu li dobili kakve informacije iz Zagrebačkog holdinga da se novi model razvrstavanja ne odnosi na učeničke domove odgovaraju da ‘posebno još nismo dobili upute, ali pratimo kao svi ostali’. Drugačije informacije smo pak dobili iz Učeničkog doma Maksimir gdje govore da njihovi učenici razvrstavaju otpad i da nema potrebe ni za kakve vrećice.

– Nema potrebe kupovati vrećice i to neće utjecati na cijenu doma. Mi smo ekološki osviještena ustanova, već godinama razdvajamo otpad na pravilan način i spremni smo za novi model. Kako bi bili sigurni te kako ne bi došlo do nekakve pogreške kontaktirali smo Čistoću i ne očekujemo nikakve poteškoće, napominju iz Učeničkog doma Maksimir.

Dodaju da je učenicima sve potrebno osigurano već godinama i da ne trebaju osobno kupovati vrećice za komunalni otpad. Različitim projektima, radionicama i edukativnim predavanjima svoje učenike podučavaju o temi pravilnog razdvajanja otpada i zaštite okoliša.

Izdvojeni članak
kompost vrt zemlja recikliranje

Učenici srednje škole u Zagrebu dobili kompostanu, a uskoro stiže i plastenik

Grad bez odgovora

Iz još jednog učeničkog doma u Zagrebu, onog Tehničke škole Zagreb, također kažu da od nadležnih službi osnivača, dakle Grada Zagreba, još nisu dobili upute kako će točno provoditi novi model, ali da će nastaviti s dosadašnjom praksom. U njihovom učeničkom domu, kao i u školi, i do sada su razvrstavali otpad. Ipak, kažu nam, nemaju educirane osobe koje bi mogle provesti edukaciju o pravilnom odlaganju otpada pa takvu edukaciju nisu ni proveli.

Budući da se informacije o novom modelu razlikuju od ustanove od ustanove, priupitali smo Grad Zagreb kako će funkcionirati novi sustav u studentskim i učeničkim domovima te jesu li i zašto oni isključeni iz navedene mjere jer je riječ o više od 6.000 studenata u domovima kojih se tiče ova mjera.

Upit smo poslali 21. rujna s molbom da se odgovori što prije jer je prodaja ‘ZG vrećica’ tada već počela, a sljedećeg dana kontaktiramo ih i telefonski te molimo odgovor toga dana. Govore nam da će provjeriti u kojoj je fazi odgovaranje na naš upit te da će poslati odgovore. Odgovor ne dobivamo i dalje te 26. rujna ponovno šaljemo e-mail i tražimo odgovore do 15 sati.

Kako odgovor ne dobivamo i dalje, 27. rujna ujutro ponovno šaljemo mail uz molbu da se odgovori do 13 sati, a kontaktiramo ih i telefonski. Odgovor je, i dalje, da će se provjeriti u kojoj su fazi naši odgovori. Do objave teksta na naš upit nisu odgovorili, a ako odgovore, o tome ćemo pravovremeno izvijestiti čitatelje.

Dopuna teksta, 30. rujna 2023. u 9:04 h

Iz Grada Zagreba stigao je odgovor na naš upit, a u njemu stoji kako tudentski i učenički domovi pripadaju kategoriji poslovnih subjekata koji ne moraju odlagati miješani komunalni otpad unutar standardiziranih vrećica, već direktno u spremnike pod ugovornom obvezom. Više čitajte na poveznici.

ZG vrećice
Share via
Copy link
Powered by Social Snap